NİKAH İŞLEMLERİ

Başvuruda İstenen Belgeler:

 Sağlık raporu - 6 ay geçerliliği vardır. (Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Sağlık Merkezleri veya Aile Hekimliklerinden.)

 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların renkli ve ön cepheden son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraflarda alın, çene ve yüz görünür  olmalıdır. Ozalit ve fotokopi yöntemiyle çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmez.)

 Fotoğraflı Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ön ve arka yüz olarak (Kişinin son medeni durumunu göstermesi  ve T.C. Kimlik Numarasının yazılı olması gerekmektedir. Silinti, kazıntı yapılmış tahrif edilmiş ve soğuk damgası olmayan nüfus cüzdanları kabul edilmez.)

Başuru için evlenecek çiftlerden birinin ilçemizde ikamet etme zorunluluğu vardır.

► Başvuruyu, çiftlerin şahsen yapması gerekmektedir.

Başvuru Noktası / Kumru Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü: Samur Mah. Atatürk Cad. No.14, Kumru,Ordu

Bilgi için: 0452 641 31 41 (115)